Piippu.com Kohaletoimetamine

Üldtingimused
OSTUTINGIMUSED piippu.com E-POES
1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
1.1 Tingimused reguleerivad ostukeskkonna piippu.com (edaspidi piippu) omanik Green Thumb Solutions OÜ (edaspidi Müüja, piippu.com või piippu) ja piippu.com vahendusel tooteid ostvate isikute (edaspidi Ostja) vahel tekkivaid õigussuhteid.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad piippu.com vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 Piippu on õigustatud e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.piippu.com kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.piippu.com Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Piippu vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnad
2.1. Piippu.ee hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.
2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20% vastavalt kaubagrupile.
2.3 Käibemaksu määra muutumisel, korrigeeritakse toodete hindu ning kättetoimetamise tasu suurust käibemaksumäära muutuse võrra.
2.4. Toodete hind ei sisalda tasu toote kättetoimetamise eest. Kättetoimetamise tasu sõltub Teie valitud kättetoimetamise viisist ning kehtivatest kampaaniatest. Kättetoimetamise hinnad ja viisid on toodud “Vali kättetoimetamise viis” loetelus, mida kuvatake enne “Vormista tellimus” nupule vajutamist.
2.5 Kõik hinnad eurodes.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
3.1. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile „Vormista tellimus”. Teid suunatakse tellimuse koondvaate ning kättetoimetamise viisi valiku leheküljele.
3.2. Valige sobiv kättetoimetamise viis, tutvuge Iluteegi tingimustega ning nõustumise korral kinnitage tingimustega nõustumine. Vajutage nupule „Vormista tellimus” ning teid suunatakse tellimuse kinnituse ja makseviisi valiku leheküljele.
3.3. Olge kohaletoimetamise ning Ostja andmete sisestamise lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
3.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Viistöistä OÜ poolt kasutatava maksete vahendusteenuse pakkuja, Maksekeskus AS, arvelduskontole ning nupule “Tagasi kaupmehe juurde” vajutamist, mille järel kuvatakse Teile tellimuse kinnitus.

4. Toodete eest tasumine
4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.
4.2. Toodete eest saate tasuda:
Internetipanga kaudu. (Swedbank AS, AS SEB Pank, Krediidipank AS, LHV Pank AS, Nordea Pank A/S, Pocopay AS ja Danske Bank A/S Eesti filiaali pangalinkide kaudu).
Krediitkaardiga (Visa või MasterCard)
4.3. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole tellimuse kinnituses ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud.
4.4. Tellimus vormistatakse ja tarnitakse 100%-se ettemakse puhul.
4.5. Maksete vahendajaks on Maksekeskus AS (maksekeskus.ee).

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4. toimetatakse tooted Teile kohale, kas Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal (kulleriga kättetoimetamisel) või saates Teie telefonile teate toodete saabumise kohta Teie soovitud pakiautomaati.
5.2. Tooted koos eestikeelse tooteinfoga ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab kättetoimetamisteenuse osutaja kohale toote kirjelduses määratud tähtaja jooksul. Laosolevate kaupade tarne on Eesti piires üldjuhul 2-5 tööpäeva.
5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Piippu ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.4. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.
5.4. Kui Teie poolt tellitud tooted on kättetoimetamisteenuse osutajale üle antud, võtab kättetoimetaja Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg (kullerteenuse korral).
5.5. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.
5.6. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Piippu ja kättetoimetamise teenuse osutaja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
5.7. Kuller annab tooted Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@piippu.com edastades võimaluse korral ka foto saadetisest. Kättetoimetamiseteenuse pakkuja poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse, kui avaldate selleks soovi.
5.8. Kliendil on õigus valida järgnevate kauba kättesaamisviisi vahel:
Itella SmartPost (Eesti ja Soome)
5.9. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@piippu.com edastades võimaluse korral ka foto saadetisest. Kättetoimetamiseteenuse pakkuja poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse, kui avaldate selleks soovi.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine (lepingust taganemine)
6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Iluteegi elektronposti aadresile info@piippu.com vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga. Tellimuse tühistamisel kantakse raha tagasi samale kontole, millelt tellimuse eest tasuti.
6.2. Kõikidele piippu.com e-poest ostetud toodetele kehtib tagastusõigus 14 päeva. Ostjal on VÕS § 56 lg 1 alusel õigus tagastada või välja vahetada toode muu samas hinnas toote vastu põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates kauba üleandmisest. Selleks peab ostja tegema Müüjale vastavasisulise avalduse (avalduses märkida ostja nimi, ostukuupäev, arvelduskonto number ning tellimuse nr.) e-posti teel info@piippu.com ning tagastama seejärel piippu.com-le tellitud kauba hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest arvates aadressile: “Green Thumb Solutions OÜ”, Kopli 69 e 97, 11312 Tallinn, Harjumaa.
6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või müügilepingust taganemise korral punktides 6.2 ja 6.3. sätestatud juhul tagastatakse raha kauba eest, samale arvelduskontole, millelt tasuti kauba eest, 14 päeva jooksul alates tagastatud kauba kättesaamisest Müüja poolt. Müüja tagastab Ostjale kauba kättetoimetamise tasu summas, mis vastab Müüja poolt pakutavale kõige odavamale kättetoimetamise viisile;
6.4. Tagastatav toode ei tohi olla kasutatud või kahjustatud ning peab olema originaalpakendis. Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise saamiseks tuleb tootepakend avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Kaubaga tutvumiseks võib kasutada seda viisil, mis on vajalik asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – infovoldikud, lahtised osad jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).
6.5. Tagastamise ei kuulu tooted, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui toode on Ostja poolt pärast kohaletoimetamist avatud (nt steriilses pakendis plaaster vmt);
6.6. Teil tuleb kanda lepingu esemena üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud (postikulu), kui ei saavutata Müüjaga teistsugust kokkulepet.

7. Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
7.1. Piippu.com vastutab toodete nõuetele vastavuse ja puuduste eest vastavalt võlaõigusseadusele. Pretensioonide esitamise aeg on tarbijast ostjal (eraisikul) 2 aastat ja juriidilistel isikutel 2 kuud arvates toodete üleandmise hetkest. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.
7.2. Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale 2 (kahe) kuu jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama.
7.3. Piippu.com ei vastuta:1) Ostja süül toote halvenemise/kahjustumise eest.2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase kasutamise tagajärjel.3) Toote tavapärase füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote parandamist või asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu, tagastades nõuetele mittevastava toote Müüjale.
7.5. Tarbijast ostja poolt pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud alati Müüja. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.
7.6. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kontrollib Müüja pretensiooni õigustatust ja teatab Ostjale oma vastuse 14 päeva jooksul pretensiooni saamisest arvates. Pretensiooni õigustatuse korral parandab või asendab Müüja puudusega toote; juhul kui toodet ei ole võimalik parandada või asendada (nt toode puudub laos) või toote asendamine või parandamine põhjustab müüjale ebamõistlikke kulutusi, on Müüjal õigus hüvitada Ostjale toote eest tasutud summa, mis kantakse Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates pretsensiooni rahuldamise kohta Müüja poolt otsuse tegemisest. Kauba saatekulu ei kuulu tagastamisele.
7.7. Lisaks pretensioonide esitamise õigusele on Teil õigus kasutada võlaõigusseaduses nimetatud teisi õiguskaitsevahendeid; olulise mittevastavuse korral lepingust taganeda ja nõuda toote hinna tagastamist.

8. Vastutus ja vääramatu jõud
8.1. Piippu.com vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab piippu.com ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Piippu.com ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Piippu.com ei saanud mõjutada ning mille saabumist Piippu ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused
9.1. Piippu.com kasutajakonto loomise järel ning ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Ühtlasi kinnitab Ostja, et annab õiguse tema poolt piippu.com e-poodi sisestatud isikuandmete töötlemiseks ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks, sh volitab Ostja Piippu edastama Ostja isikuandmed tellimuse täitmisega seotud isikutele (nt. kättetoimetamisteenuse osutajad, e-kirjade ning SMS-ide edastusteenuse pakkujad jm).
9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
9.3. Teie ja Müüja vahel toodete tellimise ja ostmisega tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimised ei anna soovitud tulemusi või kui Te ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiate, et Teie õigusi on rikutud, on Teil õigus esitada kaebus tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaebuste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel: http://tarbijakaitseamet.ee
Tarbijakaebuste Komisjon on Tarbijakaitseameti juures asuv kohtuväline tarbija ja kaupleja vahelisi vaidlusi lahendav organ, mis asub aadressil Rahukohtu 2, 10130 Tallinn, telefon 6201 707; Tarbijakaebuste Komisjoni menetlusreeglitega on võimalik tutvuda Tarbijakaitseameti veebilehel aadressil: http://tarbijakaitseamet.ee
9.5. Lisaks punktis 9.3. toodule on füüsilisest isikust kliendil õigus esitada kaugmüügiga seotud kaebus läbi Euroopa Liidu elektroonilise keskkonna nimetusega ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk) aadressil http://ec.europa.eu/odr . Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm ehk ODR-platvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijal lihtsamalt leida konkreetne vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja asukohariigis. Eestis pakub vajadusel abi ja nõustamisteenust platvormi vahendusel piiriüleste kaebuste lahendamisel Tarbijakaitseameti osakond EL tarbija nõustamiskeskus.

10. Vastutuse välistused ja autoriõigused
10.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
10.2 Piippu.com jätab endale õiguse korrigeerida toodete hindu. Sellisel juhul jätab piippu.com endale õiguse loobuda müügist ning tagastada ostjale raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul raha laekumisest arvates.
10.3 Piippu.com jätab endale õiguse loobuda müügist kui e-poes kuvatud toote infos esineb mõni järgnevatest vigadest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 50€ maksva toote hind on ekslikult sisestatud 0.5€). Sellise vea esinemisel eeldame, et ostja pidi aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele.
10.4 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib piippu.com e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhul piippu.com ei võta vastutust toote andmete õigsuses.
10.5 Kõik piippu.com e-poes toodud toodete kirjeldused, fotod ning muud andmed on autoriõigusega kaitstud ning nende kopeerimine või muul moel kasutamine ilma Green Thumb Solutions OÜ kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

Ostukorv on tühi.

Kasutustingimused

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Green Thumb Solutions OÜ (edaspidi piippu.com) , registrikoodiga 14186758, aadress Kopli 69 e 97, Harjumaa, Tallinn (edaspidi Poe haldaja) ja klient, kes vormistab piippu.com hallatavas e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), on kokku leppinud järgnevates tingimustes.

1. Isikuandmed ja nende kasutamine

1.1. Kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Poe haldajale enda isikuandmete töötlemiseks.

1.2. Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.

1.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

1.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Klient tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, sünniaasta, sugu, tarnimisviis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine müügipakkumiste saatmisega elektronposti aadressil, vabatekstina sisestatud märkused).

1.5. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile, võib edastada kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

1.6. Poe haldaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

1.7. Poe haldaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust või kui see toimub Kliendi muu isiku elu tervise või vabaduse kaitseks.

1.8. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

1.9. Kasutaja annab Poe haldajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

1.10. Kasutaja annab Poe haldajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.